คัลลาเวย์ # Carlsbad Series

Product Information
Manufacturer: คัลลาเวย์
Type: พัตเตอร์
Model: Carlsbad Series
Website: http://www.callawaygolf.com

User Rating
Overall
Appearance
Distance
Forgiveness
Feeling
Value of Money

Thaigolfer require login for reviewsReviews
From: tai
Date: 2013-02-25 02:23:59
Rating: 
 Appearance: 4  Distance: 4  Forgiveness: 2
 Feeling: 4  Value of Money: 5  
Specifications: palomar
่ตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นตัว palomar ผมว่าเล็งค่อนข้างยาก แต่ถ้าถูก sweet spot จะค่อนข้างตรงแล้วก็นุ่ม ก็ถือว่าใช้ได้ แต่กำลังอยากจะเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
 
Mobile

Coming Soon! Thaigolfer Mobile (aka mCaddy) to keep your score, track distances, loads of stats about your round and more.

Newsletter

Stay up to date with the Thaigolfer Newsletter.

Sign In

Please fill out the following form with your login credentials:
Hint: Forgot your password?. Click